The path to circular leadership

The path to circular leadership

Mildred has been part of my live for a decade now. First as a potential client, then as a challenge to visualise and now after 10 years of conferences and unique leadership meetings as a friend. Last year we collaborated with lots of other fans of the circular principle and created an event called the Dutch Conference for Circulair Leadership.

event flow of the Dutch Circulair Leadership Conference

At this conference I had the task of listening for the stuff that was being said in-between the lines. Little did I know that the in between became the centre output of this conference. In Between? you might say…. In between what? The in-between in this instance is the path that lies between the current focus on linear Growth and the circulair alternative already owned by future leaders. What we are having difficulty with is the difference in language that is spoken on this path. As you decide to move away from a finite and crumbling system you find yourself on a road where it is hard to say the right thing. We are afraid of the risks that come with failing…. well that. is something you can read about in the new edition of the Optimist.

go check out nr 193 and the new 25 year celebration edition!

presented on the 19th of June by Mildred herself!

I will share an insight on how we developed the path in an upcoming Circulair Post! For now a sneak peak:

This visual is the result of 10 years of discovery. 3 actionable principles YOU can adopt. to start moving along the path of circular leadership.
SAMENWERKING & DESIGN THINKING – deel 2/6

SAMENWERKING & DESIGN THINKING – deel 2/6

bron: Meeting Magazine.nl, author Ingrid Rip, CED
Visuals: Dennis Luijer, MSc. www.visuallyyours.nl

Design thinking stond aan de wieg van event design. Ik heb inmiddels een bijna heilig geloof in het goed onderzoeken met een divers team wat nu ?cht waarde toevoegt aan een event. Wat moet er echt veranderen? Het sparren over de wijze waarop je deze wenselijke verandering kan vertalen in een event vind ik iedere keer een feestje. Het gaat over stakeholders en hun doelstellingen, over verandering en vernieuwing richting impact, over meetbare resultaten en waardevol zijn: voor, tijdens en na het event. Eerst met kleine stapjes maar op de lange termijn leidend tot het bereiken van strategische doelen. Ik ga jullie in de komende maanden meenemen op een reis door ‘Designland’.

Hoe zorgen goed ontworpen events voor onderscheidend vermogen? Hoe zorgen ze ervoor dat ze aan de steeds groeiende verwachtingen van deelnemers voldoen? Waar houden die ‘succesvollen’ keer op keer rekening mee? Live on-site en zeker nu tijdens corona ook vaak online live events. Zoals ik de vorige keer al vertelde, ontdekten onderzoekers van McKinsey een viertal thema’s die aan de basis staan van goed waar-devol design. Deze hadden te maken met het net zo serieus nemen van het ontwerp als je kosten en omzet, de gedeelde verantwoordelijkheid, het deelnemer-cen-trisch ontwerpen en het feit dat je nooit klaar bent met ontwerpen.

Da’s niet mijn pakkie an!

Dit betekent dat een van de problemen die ik vorige keer beschreef: “Mijn verantwoordelijkheid is logistiek en het ontwerp is niet mijn pakkie-an”, niet opgaat. Hoe een event meerwaarde toevoegt is iets dat niet alleen een creatieveling, het management, een individu of afdeling bepaalt. Design thinking is gebaseerd op samenwerking. Het gaat om het inzetten van alle beschikbare kennis en talenten binnen het team en/of het netwerk verantwoordelijk voor een nieuw of vernieuwd ontwerp. Dit is dus functie- en organisatie-overstijgend. Het is cruciaal voor de initiatiefnemer om dit te begrijpen en vraagt om commitment en mandaat van hem of haar als ‘eventeigenaar’ als ook om commitment van andere betrokken stakeholders.

Leiderschap

Het vreemde is dat ontwerp vaak een eenzame functie is, ergens in het middenmanagement. Terwijl het volgens mij op een andere plek zou moeten starten. De organisaties die top scoren, zijn diegene die de visie over ontwerp en het zakelijk leider-schap dat ermee samenhangt, in de cultuur van de organisatie verankerd hebben. Zij geven het goede voorbeeld door regelmatig contact te hebben met stakeholders. Zij gedragen zich als een rolmodel en betrekken externen om hun ervaringen, wensen etc. te horen. Succesvol design vraagt dus om leiderschap.

Doen ze dat niet, dan is het lastig om objectieve keuzes te maken die het ont-werp van een volgend event betreffen. Als dit leiderschap niet wordt getoond, zien ze vaak niet in dat herhaling van events (“zo doen we het al jaren”) gevaarlijk is. Zij gaan voorbij aan veranderende verwachtingen van deelnemers of het feit dat deelnemers zelf veranderen (oudere generaties gaan met pensioen en de next generation stroomt in). Soms moet je simpelweg wat risico nemen om aan de hoge verwachtingen van deelnemers te blijven voldoen. Het mag best een beetje schuren om mensen wakker te schudden om daadwerkelijk gedragsverandering aan te jagen … Online of on-site maakt dan geen verschil.

Betrek stakeholders

Jammer dus dat event design vaak als een aparte functie wordt gezien, bijna als een sausje over je event om het een beetje aan te kleden (je staat hier op de tweede tree van de Deense design ladder1, daar-over in het volgende artikel meer). Als je design op deze wijze inzet, worden de stakeholders als een consument van het event gezien maar betrekt het hen niet, terwijl de waarde van co-creatie groot is.

Pas als je weet wie je stakeholders zijn en hen betrekt, met ze samenwerkt naar een gemeenschappelijk einddoel, kun je naar toegevoegde waarde voor allen toewerken. Alleen als je naar hen luistert kom je te weten welk doel zij voor ogen hebben, wat ze nodig hebben en wat hun dromen zijn. Pas als je dat weet, kun je naden-ken wat het event nodig heeft om hun te helpen dit doel (gedragsverandering) te realiseren. Nogmaals, het maakt dan niet uit of het een online of een on-site event betreft. Voor beide varianten geldt dat bewust ontwerpen van cruciaal belang is om succesvol te zijn.

Dat betekent dus: rekening houden met meetbaarheid in de ontwerpfase en continu feedback vragen (voor, tijdens en na het event) zodat je kunt blijven bijsturen en ontwikkelen. Organisaties die design op een andere manier hebben toegepast, vertellen dat kleine aanpassingen soms al tot grote resultaten leiden. Andersom, leiden grote (soms dure) veranderingen helaas niet per definitie tot navenante actie, resultaat of groei. Een ding is zeker, als je niet meet en geen navraag doet, zul je dat nooit te weten komen. Iedereen zal het met me eens zijn dat dit weggegooid geld is!

1+1=3

“Das niet mijn pakkie-an” gaat mijns inziens dus niet op. Klanten geven ons vaak terug dat wanneer ze beter toelich-ten waarom ze met een ‘breder’ team willen werken, ze de kans krijgen dit ook echt te kunnen doen. Dus nodig anderen uit om eens te brainstormen over de vol-gende editie, luister naar ervaringen van oud-deelnemers en wensen van standhouders. Luister met een open vizier om echt te begrijpen. Maak gebruik van al die slimme koppen, de talenten van anderen en je zult ontdekken dat een plus een inderdaad drie kan zijn! Zo lever je een bijdrage op strategisch niveau terwijl het tegelijkertijd een inspirerend en creatief proces is waar veel mensen plezier aan beleven. Succesvolle strategie in combina-tie met plezier zijn beide belangrijk voor een gezonde organisatie!


Ingrid Rip is Certified Event Designer en vormt samen met Marga Groot Zwaaftink het Event Design Collective Nederland. Met haar passie voor men-selijke ontwikkeling en de eventbran-che, inspireert en ondersteunt zij orga-nisaties bij het (her)ontwerpen van impactvolle events.

Visuals by Dennis, Visually Yours. Dennis is ook van het internationale Event Design Collective.

book 2 for EDCo

book 2 for EDCo

starting index for book 2 of the event Design Collective

Ruud, Roel and myself have started up our creation engines and initiated the coming to being of the second book to support the event industry in the elevation of its perspective. Together with our great Editor John Loughlin and our mastermind Paul Rulkens, this should be something to talk about…;).

HEITLAND INNOVATION & VY

HEITLAND INNOVATION & VY

A couple of years back I was in a house with some pretty Extraordinairy people. One of those was my house representative Jens Heitland. Jens has a quite power over him. He listens and lets you talk. A trait not many of us are used to. One of the things we both share is a passion for the process of innovation. Jens mainly as a driving force, myself as one who make the process visible. We ended up prototyping an experience, but found the process more interesting then the end result…;). The good thing was we liked working together.

experience map, drawn up in the front courtyard of the castle

The following year, Jens invited me to a great international event in Paris. A place where we got to engage real estate owners of some of the largest shopping centres in the world. The process of doing this, with a remotely located group of innovation experts and entrepreneurs, again was a blast! The results here were a bit different to the castle experience, but the engagement of the crowd was good. The urgency was articulated and the interaction with innovation realised.

Jens in session using a visual backdrop and some basic A3 prints to guide the conversation about the possibilities of the experience economy in the real estate domain

So now it is 2020… Jens jumps into the innovation game as a entrepreneur, starting his own innovation firm. And now things are getting interesting…;). Heitland Innovation and Visually yours are working together on an experience… Hope to make more of this visible soon! Thank Jens for your clarity of vision and directness of well spaces silence!

CHANGE PERCEPTION

CHANGE PERCEPTION

7 stages of change

I have been making Change visible for a long time and am starting to see and sometimes understand the meaning of the steps people take together to move from A to B. I just wanted to start sharing some of the images I have been making for clients. Visuals of process and change that might help YOU aswell!

Moving iterations of change seen over time

In 2018 I was fortunate enough to help team Bliss shape the foundation of their Authentic and meaningful change management rituals. This sketch was an attempt to visualise the flow of the 7 stages of change management.

  1. Denial for the need or present urgency of change
  2. Resistance of pending change…but being aware of it
  3. Development of a plan for change … based on the acceptance of it
  4. set back when the plans are not having the effects you want
  5. igniting the energy for change and finding the motivation for the current change plan
  6. losing that energy to lack of visible progress
  7. After a time you look back and see that you have grown as a group

The visual expressed the importance of connection between the people who are changing (usually clients) and the architects of that change (in this case team bliss). The undertow of this image is where the actual change can be seen in increments. Most times the problem lies in the lack of an explicit experience of change … this is why it is so important to make all change visible! We don’t believe in what we don’t see…;)